BIO PL/ENG

 • 12 filmów fabularnych
  jako autor zdjęć
 • 12 filmów dokumentalnych
  jako reżyser
 • 4 filmy dokumentalne
  współpraca z HBO
 • 1 film fabularny
  jako reżyser
 • praca w formatach cyfrowych,
  35 mm, super 16 mm
 • wykładowca akademicki
 • dr hab. sztuki filmowej
 • 12 features
  director of photography
 • 12 documentaires
  director
 • 4 documentaires
  produced by HBO
 • 1 feature
  director
 • experineced in digital,
  35 mm, super 16 mm
 • university professor
 • ph.d in cinematography

MARCIN KOSZAŁKA PL/ENG

Autor zdjęć filmowych do wielu znaczących dzieł współczesnej polskiej kinematografii, dwukrotny laureat nagrody za zdjęcia na FPFF w Gdyni oraz Brązowej Żaby na Camerimage, trzykrotnie nominowany do Orłów. Członek Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Jest też reżyserem filmów dokumentalnych i fabularnych, do których sam pisze scenariusze oraz zajmuje się ich montażem.
Po realizacji dwóch etiud szkolnych, już w 1999 roku zadebiutował jako reżyser filmu „Takiego pięknego syna urodziłam”, dokumentu poświęconego relacjom we własnej rodzinie. Film zdobył nagrody na festiwalach w Berlinie, Krakowie oraz Nyon. Kolejne filmy autorstwa Koszałki były wielokrotnie nagradzane m.in. w Karlowych Warach, Chicago, Lipsku, Krakowie, Tampere, Teheranie, Trento.
Najbardziej znane filmy to ; „Istnienie” „Śmierć z ludzką twarzą”, „Cały dzień razem”, „Do bólu”, „Ucieknijmy od niej”, „Deklaracja nieśmiertelności”, „Zabójca z lubieżności”. Ten ostatni dokument opowiadający pośrednio historię seryjnego mordercy z Bytomia, był inspiracją jego debiutu w filmie fabularnym. Tak powstał thriller artystyczny „Czerwony pająk”, który spotkał się z gorącym przyjęciem na festiwalach w Karlowych Warach, Arras, Kairze, Chicago, Hajfie, Wiesbaden a po premierze kinowej w Polsce cieszył się uznaniem krytyki, środowiska oraz widzów tęskniących za udanym artystycznym kinem ocierającym się o gatunkową przynależność.
„Czerwony pająk” otrzymał m.in. nagrody na festiwalach w Arras i Kairze, nagrodę za reżyserię w Wiesbaden i oraz nominacje do nagród Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych oraz Polskiej Akademii Filmowej Orły 2016.
Cinematographer in many significant works of contemporary Polish cinema; two-time winner of the award for Best Cinematography at the Polish Film Festival in Gdynia and Bronze Frog at Camerimage, thrice nominated for the Polish Film Awards: Eagles. A member of the Polish and European Film Academy. He is also a director of documentaries and feature films, for which he writes scripts and is involved in the editing process.
In 1999, after making two short films, he made his debut as a director with "Such a Nice Boy I Gave Birth to", a document focused on relations within his own family. The movie was awarded at festivals in Berlin, Cracow and Nyon. His subsequent movies brought him numerous awards at festivals in Karlovy Vary, Chicago, Leipzig, Cracow, Tampere, Tehran, Trento.
His best known movies are: "The Existence", "Death with a Human Face", "Whole Day Together", "Till it Hurts", "Let's run away from her", "Declaration of Immortality", "The Lust Killer". The latter document, which indirectly tells the story of a serial killer from Bytom, led Koszałka to a directorial debut in a feature film. That is how "The Red Spider", an artistic thriller, was created. It was met with a warm reception at festivals in Karlovy Vary, Arras, Cairo, Chicago, Haifa, Wiesbaden. After the release in Poland it was highly acclaimed by critics, film industry and audience yearning for a successful artistic cinema, close to stylistic and genre affiliation.
"The Red Spider" received i.a. awards at festivals in Arras and Cairo, Award of the City of Wiesbaden for Best Director and nomination for awards of The Polish Society of Cinematographers and Polish Film Awards Eagles 2016.
CZYTAJ DALEJREAD MORE